Ορίστε τις παραμέτρους της ιστορίας σας

Αυτό το dashboard σας επιτρέπει να εξερευνήσετε δεδομένα σχετικά με Δημόσια Έργα. Επιλέξτε τις παραμέτρους παρακάτω και βρείτε τα δεδομένα για το δικό σας DataStory!

Επιλέξτε περιοχή
Επιλέξτε Φορέα/Ανάδοχο

Δείτε τις λεπτομέρειες

The visualisation below gets updated every time you change the parameters. You can download it
in various formats or save it to your Data Library and use it in a Data Story

{{ aggregateTitles[$index] }}

Επιλεγμένα Φίλτρα

Βρείτε ακόμα περισσότερα στοιχεία

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει όλα τα Δημόσια Έργα για τις επιλεγμένες περιοχές κατά την επιλεγμένη χρονική περίοδο.

Μπορείτε να πάρετε τα ίδια αποτελέσματα μέσω της αναζήτησης: ένα παράδειγμα παρέχεται στην καρτέλα αναζήτησης.

Το επόμενο παράδειγμα δείχνει πως μπορεί να γίνει μια αναλυτική αναζήτηση στην πλατφόρμα του YourDataStories, μέσω της "Σύνθετης Αναζήτησης". Η Σύνθετη Αναζήτηση επιτρέπει την δημιουργία κανόνωνε που φιλτράρουν συγκεκριμένες ιδιότητες μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος. Επίσης υποστηρίζεται η Αυτόματη Συμπλήρωση!

Επιλέξτε περιοχή, φορείς και αναδόχους,αλλάξτε την χρονική περίοδο και δείτε τους κανόνες να παράγονται αυτόματα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο "Πως χρησιμοποιείται η Σύνθετη Αναζήτηση", ένα αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης των σύνθετων κανόνων φιλτραρίσματος. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την πλήρη σελίδα Αναζήτησης.

Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του YourDataStories για να έχετε πρόσβαση στα advanced visualisations.

Μπορείτε να συνδεθείτε εδώ

Υπάρχει ακόμα περισσότερη πληροφορία

Πατήστε 'Show Details' στον από πάνω πίνακα για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένo Δημόσιο Έργο.

Αποποίηση Ευθύνης

Η διασύνδεση των δεδομένων κάθε έργου ΕΣΠΑ με τις αποφάσεις οι οποίες αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκύπτει μέσα από αυτοματοποιημένη διαδικασία αντιστοίχησης του τίτλου του υποέργου ή/και του ΑΦΜ του αναδόχου. Τετριμμένοι, λανθασμένοι και συχνά επαναλαμβανόμενοι τίτλοι έργων (πχ "Ενέργειες Δημοσιότητας") δεν έχουν περιληφθεί. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε μηνιαία βάση και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • This dashboard is about public works in Greece and the involved organisations. First select one or more areas of Greece. You can select areas directly on the map or type in the textbox below it.
 • The list of contractors is automatically updated based on the selected areas of the map. You can check the ones of interest for you or even click on the organisation's name to open up a new page with the details of the selected organisation.
 • By moving the date boxes you can also limit the time period of your interest.
 • The visualisation area gets automatically updated every time you change the parameters above. You can see information about the public projects per buyer or seller organisation satisfying the criteria you have set.
 • Clicking through these buttons will display different types of visualisations for the current results.
 • These vertical tabs will update the visualisation to show data about the selected entities.
 • In this area you can always see your selected filters. This gets automatically updated every time you change a parameter.
 • This table shows all the projects for the selected organisations and time period. Clicking on the column headers sorts the results. You can also use the quick filter textbox to search for something specific. Finally, clicking on the Show Details links of a project will open up a new area under the table which has the complete details of the selected project.
 • Registered users have a number of capabilities like saving dashboard configurations, adding data and visualisations to their library, creating advanced visualisations and also use the YDS Story Editor to create their DataStories. Create an account or Login to take advantage of these functionalities!
 • This dashboard is about public works in Greece and the involved organisations. First select one or more areas of Greece. You can select areas directly on the map or type in the textbox below it.
 • The list of contractors is automatically updated based on the selected areas of the map. You can check the ones of interest for you or even click on the organisation's name to open up a new page with the details of the selected organisation. The top table displays the contracting authorities, while the bottom one shows the contractors.
 • By moving the date boxes you can also limit the time period of your interest.
 • You can save your current selections in your Library for future reference or clear all the filters.
 • The visualisation area gets automatically updated every time you change the parameters above. You can see information about the public projects per buyer or seller organisation satisfying the criteria you have set.
 • Clicking through these buttons will display different types of visualisations for the current results.
 • These vertical tabs will update the visualisation to show data about the selected entities.
 • In this area you can always see your selected filters. This gets automatically updated every time you change a parameter.
 • You can save the current visualisation or data in your Library and use it to create your story.
 • Your Library can be accessed by clicking this icon.
 • This table shows all the public works for the selected organisations and time period. Clicking on the column headers sorts the results. You can also use the quick filter textbox to search for something specific. Finally, clicking on the Show Details links of a project will open up a new area under the table which has the complete details of the selected project.You can also save this data to your Library.
 • Finally open the story Editor by clicking this button or the link inside the Library panel. There you can create your Data Story with all the data and visualisations that are saved in your Library. Happy editing!